Aktuální data ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je organizace zabývající se zejména předpovědní a výstražnou službou počasí a dalšími službami v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie nebo letecké meteorologie. Za daných situací vydává varování (např. na silný vítr), varuje obyvatele před povodněmi vydáváním stupňů povodňové aktivity (SPA) atd. Provádí také výzkum a modelování atmosféry a klimatu. Zřizovatelem Českého hydrometeorologického ústavu, příspěvkové organizace, je Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Na oficiálních stránkách www.chmi.cz naleznete živě aktuální data a aktuální radarová data k počasí v ČR. Kromě aktuálních dat o počasí v České republice CHMÚ vydává a zobrazuje výstrahy vztahujicí se ke stavu počasí, upozorňuje obyvatele na aktuální nebezpečí a dává doporučení jak se před nebezpečím chránit, jak mu předcházet a jak minimalizovat případné škody.

Data poskytovaná ČHMÚ

 • Aktuální předpověď počasí pro Českou Republiku
 • Aktuální předpověď počasí pro jednotlivé kraje ČR
 • Týdenní předpověď počasí pro ČR
 • Měsíční předpověď počasí pro ČR
 • Biometeorologická předpověď
 • Předpověď aktivity klíšťat
 • Předpověď pro surfaře
 • Synoptická situace v Evropě
 • Teplota v Evropě
 • Teploty v letních rekreačních oblastech
 • Informace pro letectví
 • Aktuální radarová data
 • Detekce blesků
 • Srážky (radary a srážkoměry)
 • Ozonové a UV zpravodajství
 • Index nebezpečí požáru
 • Sněhové zpravodajství
 • Hydrologická situace
 • Hydrologické předpovědi
 • Aktuální radarová data hydrologické situace
 • Radarové odhady srážek
 • Povodňové výstrahy
 • Stav podzemních vod
 • Stav ovzduší
 • a mnoho dalšího

Historie ČHMÚ

Založení československého státu v r. 1918 a jeho budování vyžadovalo rozsáhlou činnost v oblasti státní správy včetně zakládání nových úřadů a orgánů, které měly nahradit dosavadní instituce se sídlem ve Vídni a Budapešti. Spojením původního meteorologického ústavu s hydrologií vznikl dnešní hydrometeorologický ústav. Stalo se tak vládním nařízením Československé republiky č. 96/1953 Sb. s účinností od 1. 1. 1954. V souvislosti s růstem významu ochrany životního prostředí byl v roce 1967 do ústavu začleněn třetí obor - ochrana čistoty ovzduší. Od roku 1955 se postupně vytvořila pracoviště s náplní aerologickou, hydroprognózní, publikační a knihovnickou, radioaktivity ovzduší, klimatologickou a technickou. Vznikl i hydrologický odbor pro povodí Moravy a laboratoř ochrany ovzduší. Pro zajišťování datové základny byla zřízena strojní početní stanice, která se stala základem pozdějšího výpočetního a telekomunikačního centra.

V roce 1969 došlo v rámci federativního uspořádání státu k vytvoření Českého a Slovenského hydrometeorologického ústavu se sídlem v Praze a v Bratislavě. Rozvoj Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) kontinuálně pokračoval. Činnost zahájila observatoř v Praze-Libuši, která je součástí mezinárodní radiosondážní a radiolokační sítě. Zde se získávají i snímky z meteorologických družic. Za přítomnosti generálního sekretáře Světové meteorologické organizace bylo uvedeno do provozu Regionální telekomunikační centrum v Praze. Byla vybudována nákladná síť automatizovaného imisního monitoringu. V roce 1996 byl do provozu uveden meteorologický radar v lokalitě Skalky na Moravě a na vrcholu Praha v Brdech v roce 2000.Dětský nábytek

Velký výběr kvalitního dětského nábytku ze známých obchodů.

Účetní programy AdmWin

Zakázky, sklad, fakturace, nabídky, objednávky, pokladna-účtenky s EET

Vyklízení bytů Brno

Levné vyklízení bytů a jiných nemovitostí. Vše diskrétně a flexibilně.