Výstrahy a zprávy ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydává výstrahy a zprávy v rámci Systému integrované výstražné služby (SIVS). Systém integrované výstražné služby (SIVS) je společně poskytovaná výstražná služba Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Odboru hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (Odboru HMZ VGHMÚř - meteorologická služba armády ČR) pro území ČR v oblasti operativní meteorologie a hydrologie. Specializované www stránky věnované těmto výstrahám naleznete na adrese: http://pocasi.chmi.cz/zpravy_vu.html.

Výstražná informace pro účely SIVS je informace, která se vydává na nebezpečné meteorologické a hydrologické prvky a jevy. Ke každému jevu se na základě míry jeho intenzity přiřazuje jeden ze 3 stupňů nebezpečí. Přitom se bere do úvahy i úroveň pozornosti, kterou je třeba předpovídané situaci věnovat, možných škod, rozsahu postiženého území, příp. i ohrožení životů. V rámci SIVS může být výstražná informace vydána na celkem 30 nebezpečných jevů, rozdělených do 7 skupin.

Výstraha ČHMÚ se vydává, jestliže je předpovídán kterýkoliv z nebezpečných jevů dle kritérií SIVS (viz tabulka níže), nebo jestliže se tento jev již vyskytuje a je předpoklad jeho dalšího trvání.

Výstraha ČHMÚ - výskyt nebezpečných jevů se vydává, jestliže se právě vyskytl (byl naměřen nebo pozorován) nebo je předpoklad bezprostředního výskytu některého z následujících nebezpečných jevů, které mají rychlý vývoj - jevy v tabulce přehledu jevů označené * : silné sněžení, sněhová bouře, velmi silné bouřky, extrémně silné bouřky a povodňové ohrožení. Tato informace má za cíl oznámit výskyt tohoto jevu a popsat jeho vývoj na nejvýše 3 hodiny (platnost této informace je maximálně 3 hodiny).

V případě, že se informace týká i bouřkových jevů, dešťových srážek nebo povodňových jevů, je součástí názvu i Výstraha předpovědní povodňové služby ČHMÚ.

V kterémkoliv čase může být v platnosti nejvýše jedna předpovědní výstražná informace (nově vydaná předpovědní výstražná informace automaticky ruší předcházející). Informací o výskytu extrémních jevů může být v platnosti více.

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.
Nízký Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Teplotní a vlhkostní podmínky

Výstražná informace (nebezpečný jev) Stupeň nebezpečí Kritéria
Vysoké teploty Nízký Tmax>30 °C, D≥2dny
Velmi vysoké teploty Vysoký Tmax>34 °C
Extrémně vysoké teploty Extrémní Tmax>37 °C
Nebezpečí požárů Nízký INP=4, D≥3 dny
Vysoké nebezpečí požárů Vysoký INP=5, D≥3 dny
Prudký pokles teploty Vysoký T(t) – T(t -6 hod.) <-15 °C, T(t)<0 °C
Silný mráz Nízký Tmin<-12 °C, D≥2 dny
Velmi silný mráz Vysoký Tmin<-20 °C
Extrémní mráz Extrémní Tmin<-25 °C

Vysvětlivky:
D...období (předpovědní) - [den]
Tmax...maximální teplota - [st.C]
INP... index nebezpečí požárů
T...teplota - [st.C]
Tmin...minimální teplota - [st.C]

Vítr

Výstražná informace (nebezpečný jev) Stupeň nebezpečí Kritéria
Silný vítr Nízký FmFm>20 m/s (70 km/h) pro běžné polohy nebo FmFm>30 m/s (110 km/h) pro vrcholové polohy
Velmi silný vítr Vysoký FmFm>25 m/s (90 km/h) pro běžné polohy nebo FmFm>35 m/s (125 km/h) pro vrcholové polohy
Extrémně silný vítr Extrémní FmFm>30 m/s (110 km/h) pro běžné polohy nebo FmFm>40 m/s (140 km/h) pro vrcholové polohy

Vysvětlivky:
FmFm...nárazy větru - [m/s]

Sněhové jevy

Výstražná informace (nebezpečný jev) Stupeň nebezpečí Kritéria
Nová sněhová pokrývka Nízký E‘>10 cm/12h nebo E‘>15 cm/24h pro nadm. výšku pod 600 m nebo E‘>20 cm/12h nebo E‘>30 cm/24h pro nadm. výšku nad 600 m
Vysoká nová sněhová pokrývka Vysoký E‘>20 cm/12h nebo E‘>30 cm/24h pro nadm. výšku pod 600 m nebo E‘>30 cm/12h nebo E‘>50 cm/24h pro nadm. výšku nad 600 m
Silné sněžení Vysoký E‘>3 cm/1h nebo E‘>6 cm/1 až 3h pro nadm. výšku pod 600m
Sněhová bouře Extrémní E‘>5 cm/1h nebo E‘>10 cm/1 až 3h, FmFm>30 m/s E(prachový)>15 cm, FF>15 m/s
Sněhové jazyky Nízký E‘, E (oba prachový)>10 cm, FF>10 m/s
Závěje Vysoký E‘, E (oba prachový)>15 cm, FF>22 m/s

Vysvětlivky:
FmFm...nárazy větru - [m/s]
E'...nový sníh - [cm]
E...celková sněhová pokrývka - [cm]
FF...rychlost větru - [m/s]

Námrazové jevy

Výstražná informace (nebezpečný jev) Stupeň nebezpečí Kritéria
Ledovka/Náledí Vysoký L=1 nebo N=1
Silná námraza Vysoký Z=1, TZ≥3 cm

Vysvětlivky:
L...ledovka
N...náledí
Z...námraza
TZ...tlouška námrazy - [cm]

Bouřkové jevy

Výstražná informace (nebezpečný jev) Stupeň nebezpečí Kritéria
Silné bouřky Nízký B=1 (SB=1) a na UK 5 až 30% alespoň jeden z jevů: PK<2cm, RR>30 mm/1h, FmFm>20 m/s (70 km/h)
Velmi silné bouřky Vysoký B=1 (SB=1) a na UK>30% alespoň jeden z jevů: PK<2cm, RR>30mm/1h, FmFm>20m/s (70km/h) nebo B=1 (SB=1) a na UK 5 až 30% alespoň jeden z jevů: PK≥2cm, RR>50mm/1 až 3h, FmFm>25m/s (90km/h)
Extrémně silné bouřky Extrémní B=1 (SB=1) a na UK>30% alespoň jeden z jevů: PK≥2cm, RR>50mm/1 až 3h, FmFm>25m/s (90km/h) nebo B=1 (SB=1) alespoň jeden z jevů: PK≥4cm, RR>70mm/1 až 6h, FmFm>30m/s (110 km/h)

Vysvětlivky:
B...bouřka
SB...silná bouřka
UK...území kraje
PK...průměr krup
FmFm...nárazy větru - [m/s]
RR...srážky - [mm]

Dešťové srážky

Výstražná informace (nebezpečný jev) Stupeň nebezpečí Kritéria
Vydatný déšť Nízký RR>30mm/6h nebo RR>35mm/12h nebo RR>40mm/24h
Velmi vydatný déšť Vysoký RR>50mm/12h nebo RR>60mm/24h
Vydatný déšť Extrémní RR>70mm/12h nebo RR>90mm/24h nebo RR>120mm/48h

Vysvětlivky:
RR...srážky - [mm]

Povodňové jevy

Výstražná informace (nebezpečný jev) Stupeň nebezpečí Kritéria
Povodňová bdělost Nízký 1.SPA=1, P≥3 na jednom toku nebo 1.SPA=1, P≥2 na dvou sousedících tocích nebo 1.SPA=1, P≥1 na třech a více sousedících tocích
Povodňová pohotovost Vysoký 2. SPA=1, P≥2 na jednom toku nebo 2. SPA=1, P≥1 na dvou sousedících tocích
Povodňové ohrožení Extrémní 3. SPA=1, P≥1 na jednom toku
Extrémní povodňové ohrožení Extrémní 3.SPA=1 s NL≥50 l.p.>

Vysvětlivky:
SPA...stupeň povodňové aktivity
P...profil (měrný)Dětský nábytek

Velký výběr kvalitního dětského nábytku ze známých obchodů.

Účetní programy AdmWin

Zakázky, sklad, fakturace, nabídky, objednávky, pokladna-účtenky s EET

Vyklízení bytů Brno

Levné vyklízení bytů a jiných nemovitostí. Vše diskrétně a flexibilně.